• Lượng giao dịch hiện tại
  $0
 • V6

  Lượng giao dịch cần đạt đến
  $900000

  Thưởng:1500$ thẻ tiền mặt và iphone 6s cùng món quà bí mật

 • V5

  Lượng giao dịch cần đạt đến
  $550000

  Thưởng:1000$ thẻ tiền mặt và laptop

 • V4

  Lượng giao dịch cần đạt đến
  $350000

  Thưởng:500$ thẻ thử nghiệm và tivi

 • V3

  Lượng giao dịch cần đạt đến
  $150000

  Thưởng:300$ thẻ thử nghiệm và lò vi sóng

 • V2

  Lượng giao dịch cần đạt đến
  $100000

  Thưởng:200$ thẻ thử nghiệm

 • V1

  Lượng giao dịch cần đạt đến
  $50000

  Thưởng:100$ thẻ thử nghiệm

 • QUY TẮC HOẠT ĐỘNG

  1、Tất cả các khách hàng đều có thể tham gia, hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu để nhận phần thưởng ngay.

  2、“Phiếu thử nghiệm” có thể được sử dụng để giao dịch và phần lợi nhuận có thể được rút ra, nhưng số tiền trong phiếu không được rút ra.

  3、“Phiếu tiền mặt” có thể dùng để giao dịch hoặc rút tiền.

  4、Tất cả các giải thưởng sẽ xử lý trong 15 ngày làm việc sau khi bạn ấn nhận thưởng.

  5、Hoạt động hiện tại được tiến hành theo 2 loại hình [Loại Basic] và [Loại VIP].

  6、Bất kỳ khách hàng nào cũng có thể đăng ký tại [Loại Basic].

  7、Chỉ khi hoàn thành [Loại Basic] thì khách hàng mới có thể tham gia [Loại VIP].

  Loại Basic:

  A、Sau khi hoàn thành cửa đầu, khách hàng sẽ tiếp tục được bước sang cửa tiếp theo.

  B、B.Lượng giao dịch được tự động tích lũy.

  ;