Điều khoản và điều kiện

Các Điều khoản này áp dụng cho toàn bộ nội dung của Trang web và quyền đăng nhập và sử dụng Trang web của bạn. Trước khi sử dụng trang web này, vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng. Bạn cần đọc kỹ “Điều khoản từ chối”, mục này và hạn chế trách nhiệm của chúng tôi với việc bạn sử dụng trang web này. Sử dụng hoặc truy cập trang web này, tức là bạn đã chấp nhận và đồng ý với các Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không chấp nhận các Điều khoản sử dụng này, vui lòng không sử dụng Trang web. Quyền sử dụng Trang web của bạn sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản sử dụng nào và bạn phải hủy ngay lập tức mọi tài liệu được tải xuống hoặc in từ Trang web.


Trang web có thể thay đổi thông tin, tài liệu, nội dung và các Điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bằng cách đăng nhập hoặc sử dụng Trang web đồng nghĩa là bạn đồng ý với phiên bản mới nhất của Điều khoản sử dụng.


Một số quy định của các Điều khoản sử dụng này có thể được sửa đổi hoặc thay thế bởi: ① Luật pháp, ② Thông báo giám sát, ③ Trang cụ thể trên web, ④ Điều khoản tài liệu có thể download trên web.


Sử dụng trang web

Thông tin trang web không được cung cấp cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào ở khu vực bị cho là bất hợp pháp hoặc vi phạm pháp luật. Để tránh có vấn đề phát sinh, không có bất kỳ thông tin nào trên trang web được cấu thành hợp đồng cung cấp cho các quốc gia đó.


Bạn chỉ có thể sử dụng trang web cho các mục đích hợp pháp và không được sử dụng sai trang web, bao gồm việc truyền vi-rút cũng như các hành động cố tình làm hại các tài liệu trên web. Đặc biệt là, khi chưa được cho phép, bạn không được sử dụng, can thiệp, phá hoại hay làm loạn các nội dung dưới đây: trang web hay bất cứ phần nào của trang web; bất kỳ thiết bị lưu trữ trang web hoặc mạng; bất kỳ phần mềm nào được sử dụng để vận hành trang web; bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc trang web nào thuộc sở hữu hoặc sử dụng của bên thứ ba. Bạn không được tấn công trang web bằng cách chặn các dịch vụ.


Bạn có thể bị nhiễm vi-rút nếu bạn sử dụng trang web của chúng tôi hoặc tải xuống bất kỳ tài liệu nào được đăng trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gây ra.


Ngoại trừ thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ bởi chính sách quyền riêng tư của chúng tôi đưa ra, mọi tài liệu bạn truyền qua hoặc trên trang web đều được coi là tài liệu không bảo mật và không được chứng nhận, và chúng tôi có quyền sử dụng, sao chép hoặc phân phối và tiết lộ bất kỳ tài liệu nào cho các bên thứ ba. Chúng tôi cũng có quyền tiết lộ danh tính của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào nếu tuyên bố rằng bất kỳ tài liệu nào bạn truyền qua trang web và đăng trên trang web vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư. Chúng tôi có quyền xóa bất kỳ tài liệu hoặc nhận xét trên trang web của bạn.


Trong trường hợp không ảnh hưởng đến các quyền hoặc bồi thường khác của chúng tôi, chúng tôi tiến hành bảo lưu các thủ tục pháp lý để thu hồi tất cả các chi phí hoặc tổn thất phát sinh từ việc bạn vi phạm việc sử dụng trang web này và tiết lộ cho các cơ quan thực thi pháp luật những thông tin chúng tôi thấy cần thiết.

Mở tài khoản giao dịch

Để có thể giao dịch, bạn cần mở một tài khoản giao dịch, mỗi khách hàng chỉ có thể có một tài khoản giao dịch thực. Trong quá trình hợp tác với chúng tôi, bạn cần đảm bảo tài khoản này hợp lệ. Bạn có thể lựa chọn các loại tài khoản khác nhau; bạn có thể nâng cấp tài khoản của bạn hoặc thay đổi cấp bậc tài khoản để phù hợp với nhu cầu của mình, bạn có thể thông qua web để tìm hiểu rõ hơn hoặc có thể thông qua chuyên viên của chúng tôi để tìm hiểu.


Bạn đồng ý cung cấp thông tin cá nhân hiện tại của mình một cách chính xác và đầy đủ trong quá trình đăng ký. Nếu bạn là đại lý ủy quyền của một công ty, bạn phải chứng minh rằng bạn có quyền ràng buộc với công ty qua thỏa thuận này. Theo quy định của pháp luật, chúng tôi sẽ nắm giữ các thông tin cũng như ghi chép của người mở tài khoản. Do đó, khi bạn mở tài khoản, trong quá trình tạo tài khoản, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp văn kiện có liên quan, đồng thời chứng minh tính xác thực của thông tin, những thông tin này bao gồm CMND hoặc hộ chiếu, biên lai chi tiêu, sao kê ngân hàng hoặc bất kỳ tài liệu nào do cơ quan chính phủ cung cấp liên quan đến danh tính của bạn. Chúng tôi có quyền từ chối hoặc không chấp nhận việc tạo tài khoản, điều này chủ yếu do một số quy định bị hạn chế. Bạn có thể yên tâm rằng chúng tôi sẽ đảm bảo tính bảo mật của thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, vui lòng đọc chính sách bảo mật của chúng tôi để biết chi tiết. Một khi bạn mở tài khoản tại công ty chúng tôi, bạn cần thiết lập một tên tài khoản và mật khẩu, mỗi lần sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đều cần nhập tên tài khoản và mật khẩu. Bạn phải thực hiện tất cả các bước cần thiết để ngăn người khác nhìn thấy và chia sẻ thông tin này với người khác. Bạn có trách nhiệm bảo vệ thông tin này. Nếu bạn vô tình làm mất thông tin này, hoặc nếu bạn nghi ngờ người khác đã lấy thông tin này, bạn nên thông báo ngay cho chúng tôi bằng văn bản.


Chúng tôi là một công ty dịch vụ tài chính, và chúng tôi sẽ luôn duy trì tính minh bạch trong quan hệ giao dịch với bạn. Tiền vốn chúng tôi nhận được từ bạn đều được coi là “Tiền vốn khách hàng”, số vốn này được đặt riêng tại một tài khoản ngân hàng (tài khoản riêng), chúng tôi chọn một tổ chức tài chính đảm bảo để mở những tài khoản này. Theo luật, chúng tôi có nghĩa vụ phải thường xuyên kiểm tra và giám sát việc duy trì và vận hành các tài khoản này của các tổ chức tài chính.

Đăng nhập website

Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng bất kỳ phần nào của trang web như nội dung, dịch vụ hoặc sản phẩm mà web cung cấp, bao gồm cả quyền truy cập của bạn vào trang web.


Đối với người dùng đăng ký được chúng tôi chấp thuận, chúng tôi có quyền hạn chế quyền truy cập vào một số tài liệu nhất định trên trang web. Nếu bạn yêu cầu đăng ký với chúng tôi bất kỳ phạm vi nào của trang web, chúng tôi có thể chấp nhận hoặc từ chối đơn đăng ký của bạn theo quyết định của chúng tôi. Bằng cách đăng ký để sử dụng trang web và sử dụng bất kỳ đăng ký nào được cấp, bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác. Bạn không được chuyển đăng ký và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ hoạt động nào được thực hiện với tên người dùng, mật khẩu và số tài khoản của bạn (cho dù bạn có ủy quyền hay không) và các chi tiết nên được giữ bí mật. Một khi bạn tin rằng đăng ký của bạn bị sử dụng mà không có sự cho phép của bạn, bạn phải thay đổi mật khẩu của mình ngay lập tức.


Chúng tôi có quyền chấm dứt quyền truy cập của bạn vào trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.Chính sách khước từ

Trang web (tất cả thông tin và tài liệu có trong đó) được cung cấp trên cơ sở "hiện trạng" và "có sẵn" làm thông tin tham khảo, không có bất kỳ điều kiện, bảo hành hoặc bất kỳ điều khoản nào khác. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về những rủi ro liên quan đến việc sử dụng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào trên trang web. Chúng tôi sẽ có những nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng nội dung của trang web là chính xác, nhưng không thể tránh khỏi thông tin có thể bị nhầm lẫn hoặc thiếu sót. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cập nhật trang web hoặc sửa chữa lỗi rõ ràng. Do đó, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin hoặc tài liệu có trên trang web và trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, chúng tôi loại trừ và từ bỏ tất cả các tuyên bố và bày tỏ ý kiến có thể ảnh hưởng đến trang web khi chúng tôi cung cấp trang web cho bạn. Hoặc bảo đảm điều kiện và bất kỳ hình thức nào khác của Điều khoản (ngoài các Điều khoản sử dụng này), bao gồm bất kỳ bảo đảm nào về tính thương mại, không vi phạm quyền của bên thứ ba, không bảo vệ khỏi vi-rút và mã độc hại khác và phù hợp cho mục đích cụ thể.


Thông tin và nội dung của trang web chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ hình thức tư vấn hoặc đề xuất nào của chúng tôi cho bạn. Người dùng không nên dựa vào trang web để đưa ra (hoặc tránh đưa ra) bất kỳ quyết định đầu tư cụ thể nào. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp.


Chúng tôi cam kết đảm bảo tính liên tục của dịch vụ trên trang web. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về các sự cố kỹ thuật làm ảnh hưởng đến trang web liên quan đến máy chủ hoặc nhà cung cấp, sự cố tín hiệu hoặc đường truyền mạng, máy tính của bạn gặp vấn đề hoặc trục trặc kỹ thuật. Để tránh các trường hợp ảnh hưởng đến việc đầu tư, khách hàng vui lòng báo cho chúng tôi biết khi nhận thấy có sư bất thường xảy ra trên website.


Các Điều khoản sử dụng này không làm giảm hoặc hạn chế trách nhiệm của chúng tôi đối với gian lận hoặc tổn thất do sơ suất của chúng tôi hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào không thể được miễn hoặc giới hạn bởi luật pháp hoặc quy định hiện hành.


GG có quyền hủy bỏ tất cả lợi nhuận không chính đáng của khách hàng do lỗi và thiếu sót của hệ thống cung cấp nền tảng giao dịch hoặc với các hành vi không công bằng.

Sở hữu trí tuệ

Nội dung của trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền quốc tế và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong nội dung của trang web này (bao gồm tất cả văn bản, hình ảnh, logo, tên, nghệ thuật, hình ảnh và video) thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc người cấp phép của chúng tôi. Tất cả tên và logo của sản phẩm và công ty được đề cập trên trang web là tài sản của chủ sở hữu tương ứng, bao gồm thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc tên thương mại của chúng tôi đều được bảo lưu.


Cấm sửa đổi hoặc sao chép bất kỳ bản sao của bất kỳ tài liệu nào được in hoặc tải xuống từ trang web và không được phép sử dụng bất kỳ hình minh họa, hình ảnh, âm thanh hoặc video riêng biệt với văn bản liên quan, hoặc đặt nó trên bất kỳ trang web nào khác hoặc bất kỳ hệ thống hoặc dịch vụ truy xuất điện tử công cộng hoặc riêng tư nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, video, tin nhắn, mã và/hoặc phần mềm. Bạn có thể duyệt nội dung của trang web trên màn hình. Bạn cũng có thể in và tải xuống một bản sao của một đoạn trích hợp lý từ trang web để sử dụng cá nhân của bạn. Việc chúng tôi và nhà cung cấp đã ký là tác giả của nội dung trang web phải luôn được thừa nhận.


Việc sử dụng trang web này hoặc nội dung của trang web cho mục đích thương mại đều bị nghiêm cấm.


GGtrade và tất cả các tên và logo liên quan là nhãn hiệu do công ty chúng tôi nắm giữ. Bạn không được sử dụng những tên hoặc logo này mà không có sự cho phép của chúng tôi.


Liên kết đến các trang web khác

Trang web này chứa các liên kết đến các trang web và tài nguyên của bên thứ ba. Các liên kết này chỉ dành cho mục đích thông tin và nội dung của các trang web và tài nguyên đó nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi chưa xem xét các trang web này và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính khả dụng, độ chính xác hoặc nội dung của chúng và cho bất kỳ mất mát do bạn sử dụng nội dung đó. Bạn nên đọc các điều khoản và điều kiện của tất cả các trang web của bên thứ ba mà bạn truy cập và gửi khiếu nại hoặc thách thức với các nhà điều hành của các trang web đó. Việc bao gồm một liên kết trên trang web của chúng tôi không có nghĩa rằng chúng tôi hỗ trợ, đề xuất hoặc xác nhận bất kỳ nội dung nào trong liên kết hoặc nội dung thu được từ liên kết.


Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này trên các trang web khác hoặc liên kết bất kỳ trang web nào khác với trang web này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản.


Luật áp dụng và tuyên bố pháp lý

Việc bạn sử dụng trang web và tải xuống các tài liệu liên quan từ trang web phải tuân theo và được hiểu theo luật pháp của quốc gia hoặc khu vực tương ứng.


Điều khoản sử dụng và tất cả những tranh chấp giữa hai bên đều được giải quyết bởi tòa án có thẩm quyền, chúng tôi có quyền khởi kiện tại bất kỳ tòa án và thẩm quyền tài phán nào mà chúng tôi cho là phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền tài phán của bạn với tư cách là công dân hoặc cư dân và quyền tài phán mà bạn sở hữu tài sản.


Việc không tuân thủ bất kỳ điều khoản sử dụng nào sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Việc chúng tôi không thực hiện các quyền của mình không dẫn đến sự từ bỏ các quyền đó.


Trang web này đã được cung cấp bởi GGtrade và được chấp thuận để truy cập ở Anh, Trung Quốc, New Zealand, v.v. Chúng tôi không bảo đảm hoặc tuyên bố cho trang web này đối với việc sử dụng trang web hoặc các điều khoản sử dụng (toàn bộ hoặc một phần) theo luật pháp của các lãnh thổ được đề cập ở trên hoặc tính khả dụng của chúng. Nếu bạn chọn truy cập trang web này từ bên ngoài lãnh thổ hoặc lãnh thổ được đề cập ở trên, đó là quyền của bạn, vui lòng tuân thủ một cách có ý thức luật pháp địa phương.


Thông tin pháp lý và quy định

Không có gì trên trang web này hình thành việc bán hoặc đăng ký bất kỳ sản phẩm tài chính hoặc sản phẩm liên quan nào, hoặc bất kỳ dịch vụ nào mời mua hoặc đăng ký cho bất kỳ sản phẩm tài chính hoặc sản phẩm liên quan nào; Không có bất kỳ phần nào của trang web này cấu thành bởi bất kỳ hợp đồng hoặc cam kết nào, hoặc được coi là có liên quan đến bất kỳ hợp đồng hoặc cam kết nào.


Bất kỳ nội dung trên trang web này đều không cấu thành tư vấn chuyên môn hoặc khuyến nghị để thực hiện bất kỳ hình thức giao dịch nào. Một số sản phẩm có thể có rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư, bạn phải nhận thức được những rủi ro này trước khi giao dịch. Bất kỳ thảo luận về rủi ro liên quan đến một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể không thể được coi là đầy đủ và tuyệt đối. Nên tìm kiếm lời khuyên từ một chuyên gia có trình độ phù hợp.


Mỗi khách hàng chỉ có một tài khoản duy nhất tại sàn GG, một địa chỉ IP Internet chỉ được sử dụng được một tài khoản. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào được GG kiểm tra là các giao dịch bất thường hoặc vi phạm các quy định trên, GG có quyền đóng băng tài khoản đó để xử lý tùy trường hợp cụ thể.