Quy tắc giao dịch

Giao dịch lợi nhuận

Số tiền giao dịch thấp nhất/lệnh

5$

Số tiền giao dịch cao nhất/lệnh

2000$

Thời gian giao dịch

Nhanh nhất 30s, dài nhất lên tới hàng tháng

Tỷ suất lợi nhuận cao nhất

90%

Tài sản giao dịch

180 loại khác nhau, trong đó cóFX/kim loại quý/cổ phiếu/currency/hàng hóa v.v…

Spread giao dịch

Không

Đòn bẩy giao dịch

Không

Position cao nhất

Không

Phạm vi ngừng lỗ

Không

Phạm vi chốt lãi

Không

Thời gian giao dịch

24/7

Công thức tính lãi

Lãi = số tiền đầu tư x tỷ suất lợi nhuận