THÔNG BÁO HỖ TRỢ THỜI HẠN BONUS

Nguồn gốc: iggtrade.comNgày tháng:2020-11-06

Kính gửi các nhà giao dịch tại sàn GGTrade Việt Nam.

Từ ngày 01/06/2020, sàn giao dịch GGTrade xin thông báo thời gian giao dịch cho các tài khoản yêu cầu Bonus.

Cụ thể như sau:

Bonus 20% và 30% (bonus 30% chỉ hỗ trợ khi có chương trình khuyến mãi giao dịch từ GG): Thời hạn 30 ngày

 

Bonus 50% và 75%: Thời hạn 90 ngày

 

Bonus 100%: Thời hạn 180 ngày

 

Lưu ý: Thông báo này chỉ áp dụng cho thời hạn hỗ trợ bonus, điều kiện khối lượng giao dịch và lượng thắng lãi vẫn như trước.

GGTrade xin trân trọng cảm ơn.