GGTRADE KẾ HOẠCH THAM GIA ĐỐI TÁC

KẾ HOẠCH ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
LÀ MỘT SỰ ĐỔI MỚI VÀ ĐỘT PHÁ THU NHẬP CỦA BẠN!

TÀI KHOẢN ĐẠI LÝ CÁ NHÂN

MÃ ĐẠI LÝ

THÔNG TIN CÁ NHÂN

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN HOA HÔNG

TẢI THÔNG TIN

*Các thông tin cần giống CMT. Định dạng hình ảnh đuôi JPG, PNG với kích thước nhỏ hơn 2MB

Chính sách thỏa thuận

Điều khoản GGTRADE của thỏa thuận chỉ áp dụng cho các dịch vụ tên miền www.iggtrade.com/vi (phần dưới được gọi là “trang web của chúng tôi”), trong điều khoản thỏa thuận cách xưng “chúng tôi”, “của chúng tôi” nhằm chỉ GGtrade.Sử dụng cách xưng “bạn” , “của bạn” nhằm chỉ những người sử dụng trang web này. Thỏa thuận này được kí kết giữa bạn và GGtrade. Nếu như bạn có bất kì thắc mắc nào bạn có thể liên lạc trực tiếp với đội ngũ CS online trên sàn hoặc thông qua mail gửi đến info@iggtrade.com cho chúng tôi.

Trước khi kí kết thỏa thuận này bạn cần đọc kĩ toàn bộ thỏa thuận. Chú ý: Khi mở tại khoản trên mạng bạn tích đồng ý mục <Điều khoản thỏa thuận GGtrade>, tức là bạn đã chấp nhận (nhưng không giới hạn) các điều khoản và điều kiện của chúng tôi,chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện và GGTRADE sẽ nhanh chóng tải lên phiên bản mới nhất của thỏa thuận, khách hàng cần tự đọc để nắm bắt được các thông tin mới.

Thông qua sử dụng trang web của chúng tôi, bạn cần đồng ý với các hạn chế mỗi lần sử dụng phù hợp với điều khoản và điều kiện. Thông qua sử dụng và truy cập vào trang web của chúng tôi nó phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện sau đây, bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện sau đây được nêu trong Tuyên bố bảo mật. Nếu như bạn không đồng ý với các chính sách sau thì bạn không nên tham gia tại trang web của chúng tôi.

1.Thành viên

Hợp đồng dịch vụ có thể (theo luật pháp được áp dụng trong quốc gia) được dành cho những người tham gia vào một cá nhân hay doanh nghiệp bởi ràng buộc pháp lý. Trong các trường hợp không giới hạn các điều khoản, dịch vụ của chúng tôi không dành cho người dưới 18 tuổi hoặc những người chưa đạt tuổi hợp pháp (“chưa đến tuổi vị thành niên”).

Nếu bạn chưa đến tuổi vị thành niên bạn không nên sử dụng trang web này. Nếu bạn không đủ điều kiện, bạn không nên lập tài khoản tại web. Để tránh mọi thắc mắc, chúng tôi không đảm đương mọi trách nhiệm pháp lý đối với người chưa đến tuổi vị thành niên sử dụng các trang web hoặc sử dụng trái phép khác trên web với bất kỳ cách nào. Ngoài ra, trang web của chúng tôi chịu trách nhiệm với những người có kinh nghiệm tài chính và kiến thức tài chính đủ, đồng thời có thể thông qua trang web tiếp cận với những lợi ích và rủi ro phát sinh từ các hợp đồng tài chính thông qua việc giám định trang web.

Bạn chỉ cần phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ quyết định nào hoặc bất kỳ của các quyết định của bạn mà bạn thực hiện trong nền tảng kinh doanh web chúng tôi. Nếu không làm trái lại với các quy định trên, chúng tôi sẽ kiểm tra thẩm định đăng kí hoặc kiểm tra những kiến thức tài chính hay kinh nghiệm đầu tư của bạn mà không phải chịu trách nhiệm về pháp luật, đồng thời khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi mà tạo nên bất kỳ lợi ích, thiệt hại hoặc các khoản lỗ đầu tư bằng cách gián tiếp hay trực tiếp gây ra, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Quy định này áp dụng cho bất kì giao dịch và dịch vụ. Nếu không có các giới hạn trên, khi người sử dụng bất hợp pháp thì dịch vụ của chúng tôi không khả dụng, đồng thời GGtrade sẽ từ chối hoặc tước quyền sử dụng trang web cũng như các dịch vụ trên web.

2. Thông tin và yêu cầu

Khi đăng ký, bạn cần cung cấp một số thông tin nhất định. Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về việc bảo vệ mật khẩu và tài khoản đăng kí của bạn. Bạn cần phải chịu trách nhiệm (do việc sử dụng không đúng cách hoặc bất hợp pháp tài khoản của bạn hoặc do sơ suất) cho bất kỳ thiệt hại do bất kỳ hành động hoặc sự sơ suất của bạn gây ra. Bạn đồng ý trong quá trinh đăng kí phải cung cấp chính xác các thông tin, các thông tin chính xác có liên quan và đầy đủ về bạn. Đồng thời bạn phải đồng ý về vấn đề không giả danh người khác hay không được che giấu thân phận của bạn với GGtrade (bất kể nguyên nhân nào). Nếu như bạn đăng ký trên danh nghĩa một doanh nghiệp, bạn cần phải có quyền thực hiện các thực thể bị ràng buộc bởi thỏa thuận này. Dựa theo quá trình đăng kí theo các quy định công bố và chính sách bảo vệ bảo mật thông tin, GGtrade sẽ thực hiện nghiêm túc các thông tin mà bạn cung cấp.

3.Hiệp định dịch vụ CSKH online

<Điều khoản thỏa thuận GGtrade> phù hợp với trang web và sàn giao dịch của chúng tôi, cũng như hàng trăm loại tài sản được cung cấp từ web này, như: cổ phiếu, ngoại hối, kì hạn hàng hóa (vàng, dầu thô, đồng...), chỉ số chứng khoán trên thế giới. Trước mắt chúng tôi có cung cấp nội dung điện tử và App giao dịch, và thông qua mạng internet, điện thoại, Fax cung cấp dịch vụ giao dịch trên thị trường ngoại hối, cũng như sau này GGtrade có thể làm tăng bất kỳ tính năng sản phẩm khác cũng như nội dung hoặc dịch vụ.

4. Hạn chế pháp lý

Nếu không chịu hạn chế bởi các quy định, bạn sẽ hiểu pháp luật về hợp đồng tài chính trên thế giới không giống nhau, đồng thời bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bạn đang thực hiện đúng với bất kỳ luật, quy định hay phương châm chỉ dẫn ở nước bạn về việc sử dụng trang web. Để tránh những thắc mắc, có thể truy cập vào trang web của chúng tôi không có nghĩa là dịch vụ của chúng tôi và /hoặc hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi là hợp pháp (điều này dựa theo pháp luật, quy định và chỉ lệnh nơi bạn sống). Bạn cần thể hiện rõ số tiền vốn tại tài khoản của bạn trên GGtrade không phải là tiền từ việc buôn bán trái phép, buôn lậu hay những hành động phi pháp khác đem lại.

5. Phạm vi giấy phép

GGTRADE cung cấp cho bạn một giấy phép giới hạn, không độc quyền và không được chuyển nhượng nhập và sử dụng trang web ("Giấy phép"). Giấy phé p phù hợp vào thực tế là: bạn cần thực hiện theo điều khoản của thỏa thuận. Bạn đồng ý không bán lại bất kỳ người nào khác hoặc cho phép bất kỳ người nào khác để vào trang web, đồng thời trước đồng ý vào văn bản của GGtrade không sao chép bất kỳ tập tin nào tại trang web để nhằm bán hoặc bất kỳ mục đích nào khác.

Để nhằm tránh những thắc mắc, bạn sẽ chịu trách nhiệm và bị chế hạn không cho phép việc sử dụng các trang web (vi phạm về phần này). Bạn đồng ý rằng tất cả các thông tin sẽ được thu được trong hệ thống thông tin GGTRADE chỉ được sử dụng để hoàn tất trong phạm vi giao dịch trên trang web. Bạn cũng đồng ý không do bất cứ mục đích trái pháp luật, lạm dụng, tục tĩu, đe dọa hoặc quấy rối và phỉ báng của sự riêng tư của người khác trong khi sử dụng các tính năng kỹ thuật của truyền thông điện tử trên việc sử dụng các dịch vụ Web.

Nếu như GGtrade phát hiện những thông tin bạn cung cấp (bao gồm cả địa chỉ email) không tồn tại hay không chính xác hoặc nếu bạn không tuân thủ các điều khoản thỏa thuận và điều kiện của bất kỳ hay tất cả các quy tắc và hướng dẫn của mỗi dịch vụ thì các giấy phép được cấp sẽ bị ngừng lại. Nếu như GGtrade phát hiện ra bạn vi phạm trên sàn giao dịch GGtrade (bao gồm nhưng không giới hạn để hoàn tất giao dịch bên ngoài phạm vi của tỷ giá thị trường) thì các giấy phép được cấp sẽ bị ngừng lại.

Bạn đồng ý tự GGTRADE (có hoặc không có thông báo) từ chối tất cả hoặc một phần của các dịch vụ mà bạn đang sử dụng, đóng tất cả các giao dịch công khai đồng thời trong phạm vi dịch vụ loại bỏ và từ bỏ các thông tin và nội dung.

6. Thông báo rủi ro

Bạn đồng ý tự chịu trách nhiệm về các rủi ro có trên sàn. Khi không bị giới hạn bởi các quy định, trang web này cung cấp các dịch vụ chỉ dành cho những người tự chịu những thiệt hại về tiền vốn, hiểu được các rủi ro đồng thời là những người có kinh nghiệm trên thị trường đầu tư có rủi ro. Bạn có thể sẽ bị mất một phần hoặc toàn bộ số vốn đầu tư ban đầu, vậy nên hãy đầu tư số tiền có khả năng trong phạm vi của bạn. Bạn cần phải hiểu rõ tất cả các rủi ro liên quan với các tùy chọn nhị phân và khi có thắc mắc bạn cần tham khảo ý kiến chuyên gia tư vấn tài chính.

7. Thông tin tài chính

Với một hoặc nhiều dịch vụ mà GGtrade cung cấp, tại trang web GGtrade bạn có thể tham gia làm đại lý, nhà cung cấp hoặc đối tác ("Bên thứ ba cung cấp") một loạt các thông tin tài chính phát sinh trong nội bộ. Bao gồm nhưng không hạn chế các dữ liệu trên thị trường, báo giá và tin tức, lựa chọn các nhà phân tích và báo cáo nghiên cứu, biểu đồ và dữ liệu (“thông tin tài chính”).

Thông tin tài chính được cung cấp trên trang web không phải là lời khuyên đầu tư. GGtrade chỉ cung cấp thông tin tài chính như một loại dịch vụ. GGTRADE và các nhà cung cấp bên thứ ba của nó không đảm bảo tính chính xác, kịp thời, đầy đủ hoặc loại chính xác các thông tin tài chính và kết quả bạn sử dụng các thông tin t ài chính đem lại. Các thông tin tài chính có thể do nhiều nguyên nhân mà ltrở thành thông tin không đáng tin cậy, ví dụ, nó bao gồm những thay đổi trong điều kiện thị trường hoặc môi trường kinh tế.

GGTRADE và bên thứ ba nhà cung cấp không bị yêu cầu phải cập nhật thông tin hoặc ý kiến (bao gồm cả thông tin tài chính), đồng thời chúng tôi có thể trong bất cứ thời gian nào hay trong tình huống không thông báp cho bất cứ ai để ngắt đoạn các luồng thông tin tài chính. Bạn có trách nhiệm xác minh các thông tin trên mạng và tính khả thi của nó. Các khiếu nại phát sinh từ việc tham khảo thông tin trên các trang web hoặc các thông tin trên website do hư hỏng hoặc mất mát thì bên chúng tôi không chịu trách nhiệm.

8. Liên kết

GGtrade có thể sẽ cung cấp các trang web khác (được cung cấp bởi các bên thứ ba hoặc trang web kiểm soát). Liên kết của trang web khác không được công nhận, hỗ trợ, tài trợ hoặc tham gia vào trang web này. GGtrade đề nghị bạn nên thông qua các trang web để tìm kiếm, sử dụng hay mua bán trước nhằm đảm bảo bạn đã hiểu về những rủi ro có thể đem lại khi sử dụng trang web này. Nhưng liên kết web được cung cấp để phục vụ tiện lợi cho bạn, đồng thời bạn cần đồng ý: Bạn sử dụng hay ỷ lại vào các nội dung ứng dụng, tài sản hay dịch vụ được GGtrade cung cấp mà tạo lên các tổn thất hay thiệt hại nào thì chúng tôi không chịu trách nhiệm về pháp luật.

9. Hủy bỏ giao dịch

GGtrade có quyền từ chối hoặc hủy bỏ dịch vụ, Và vì lý do chính đáng (bao gồm nhưng không giới hạn các điều kiện sau đây) có quyền từ chối phân phối lợi nhuận cho bất cứ ai:

Nếu GGtrade phát hiện ra trên trang web bạn có hành vi bất hợp pháp.

Nếu GGtrade vì bất kỳ hoạt động của ai đó mà tạo ra thiệt hại về tài chính hoặc tiền vốn.

Nếu GGtrade phát hiện có một hay nhiều thao tác vi phạm thỏa thuận ban đầu.

10. Trách nhiệm hữu hạn

Chúng tôi cam kết đảm bảo tính liên tục của dịch vụ trên trang web. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm đang hoạt động hoặc truyền cho bất kỳ lỗi, thiếu sót, xóa bỏ, gián đoạn và các lỗi, cũng như sự cố dòng thông tin liên lạc, bị trộm cắp hoặc phá hủy hoặc truy cập trái phép hoặc thay đổi các trang web hoặc dịch vụ. Do các vấn đề kỹ thuật trên trang web, hoặc bất kỳ dịch vụ nào, bất kỳ mạng hoặc đường dây điện thoại hoặc các vấn đề trục trặc kỹ thuật gây ra bởi sự sự cố, hệ thống trực tuyến m áy tính vấn đề hoặc trục trặc kỹ thuật, máy chủ hoặc nhà cung cấp vấn đề hay trục trặc kỹ thuật, phần mềm hoặc các lỗi phần cứng hoặc lỗi kỹ thuật, hoặc bất kỳ trục trặc kỹ thuật khá c, chúng tôi không chịu trách nhiệm.

Trong phạm vi pháp luật cho phép sử dụng, việc sử dụng các trang web hoặc dịch vụ, hoặc bất kỳ nội dung của trang web hoặc dịch vụ, hay đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại trang web, hoạt động của người sử dụng dịch vụ (hoạt động trực tuyến hoặc offline) gây ra, chúng tôi đều không chịu trách nhiệm. Đối với các thiệt hại của bạn, bất kỳ giám đốc, giám đốc điều hành, nhân viên hoặc đại lý của GGtrade (Cho dù sự mất mát là có thể lường trước hoặc không lường trước được, hay sự tổn thất mà GGtrade có biết trước hay không) sẽ không chịu trách nhiệm. Sự thiệt hại bao gồm nhưng không giới hạn thiệt hại gián tiếp do việc sử dụng các trang web và các dịch vụ do thiệt hại tài sản thế chấp, những mất mát hay thiệt hại, sử dụng các trang web, các dịch vụ và các chi phí gián tiếp liên quan đến, thiệt hại tài sản thế chấp.

Sử dụng các trang web và các dịch vụ bao gồm, nhưng không giới hạn sử dụng các thông tin có hiệu lực được cung cấp bởi các trang web (như là một phần của trang web), hoặc bất kỳ quyết định đầu tư dựa trên những thông tin được thực hiện. Giới hạn trách nhiệm được áp dụng trong phạm vi thẩm quyền của các mức độ tối đa áp dụng pháp luật cho phép. Và đối với sự tích lũy của bạn không được vượt quá số tiền bạn chuyển trong trang web hoặc lưu trữ tài khoản.

11. Chương trình AML

Nghiêm cấm sử dụng: Sàn giao dịch nghiêm cấm hành động rửa tiền tại trang web này. GGtrade sử dụng các biện pháp tốt nhất để ngăn chặn hành động rửa tiền. GGtrade bảo lưu việc từ chối và/hoặc chấm dứt bất kỳ mối quan hệ kinh doanh, và hủy bỏ (không tuân thủ các yêu cầu về phòng, chống rửa tiền) theo bất kỳ thao tác nà o của khách hàng:

Các nhà đầu tư phải cung cấp các thông tin cần thiết khi đăng ký.

Tiền thu được sẽ được nộp vào tài khoản bạn đăng ký trực tuyến đầu tiên.

Khi khách hàng duy trì tài khoản qua chuyển khoản, thu nhập sẽ phân bổ cho chủ nhân của các tài khoản ngân hàng thành lập. Bạn thông qua cách này nạp tiền, khi số tiền chuyển đến GGtrade, nhà đầu tư cần đảm bảo tài khoản của bạn và đảm bảo tên chính xác cho tài khoản.

Khi tiền vốn được thông qua thẻ nạp vào, lợi nhuận sẽ được gửi đến cho tên hiện trong thẻ (thẻ dùng nạp tiền) và là thẻ đăng ký ban đầu.

Mỗi người chỉ được có một tài khoản, nếu như dùng tên giả hay cùng một người hay cùng một địa chỉ IP mở nhiều tài khoản, vậy lợi nhuận sẽ không được chuyển đến thẻ.

GGtrade có thể tùy thời gian mà yêu cầu khách hàng cung cấp thêm bằng chứng để chứng minh danh tính của mình như bản photo hộ chiếu hay tài liệu chứng minh khác, và GGtrade có thể đình chỉ việc sử dụng vào tài khoản cho đến khi chủ tài khoản cung cấp các bằng chứng cần thiết.

12. Bảo vệ

Bạn đồng ý phòng và bảo vệ công ty chúng tôi và giám đốc điều hành, giám đốc, nhân viên và đại lý, tránh bị tất cả khiếu nại, trách nhiệm, thiệt hại, tổn thất và chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn, các khoản phí luật sư hợp lý (và bạn sử dụng / vào chi phí pháp lý trang web hoặc dịch vụ liên quan), bạn vi phạm một trong các điều khoản của thỏa thuận, hoặc nếu bạn vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành.

13. Hợp đồng kỳ hạn và chấm dứt hợp đồng

Điều khoản của thỏa thuận thường không có thời gian giới hạn, nhưng công ty chúng tôi có quyền chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho của bạn. Sau khi chấm dứt, bạn sẽ không thể tiến hành giao dịch mới.

14. Lạm dụng chức năng hủy bỏ

Chức năng hủy bỏ chỉ chức năng mà nhà đầu tư có thể dùng sau vài giây sau khi thực hiện giao dịch. Nếu như nhà đầu tư khi thực hiện giao dịch sử dụng chức năng hủy bỏ vượt quá 20% lượng giao dịch sẽ bị hệ thống nhận định rằng bạn đang lạm dụng chức năng này. Một khi hệ thống phát hiện ra chức năng này thì sàn giao dịch sẽ không thực thi chức năng hủy bỏ cho giao dịch đó và tạm ngừng tài khoản của khách hàng.

15. Giao dịch bất hợp pháp

Nếu phát hiện lợi dụng chương trình hacker để sửa đổi dữ liệu, làm ngăn cản chúng tôi không thể giao dịch đối ứng với ngân hàng thượng lưu, có h ành vi xấu ảnh hưởng đến sàn giao dịch, khi bị phát hiện, GGtrade có quyền khóa tài khoản 1 bên và tịch thu các khoản lợi bất chính.

16. Các điều khoản về đối tác IB

1、Muốn tham gia làm đối tác IB bạn cần hoàn thành tìm 5 khách hàng mở tài khoản, sau đó mới ký một thỏa thuận chính thức để hưởng các mô hình giảm giá.

2、Nếu phát hiện đối tác tự mở tài khoản, vậy tổng lượng giao dịch sẽ không được chiết giảm và sẽ không được cho là đối tác IB nữa.

17. Các điều khoản khác

Dưới bất khả kháng hoặc hành vi của chính phủ hay cơ quan pháp lý, công ty chúng tôi (trong bất kỳ cách nào) không chịu trách nhiệm với bất cứ ai. Nếu bất kỳ điều khoản của Hiệp định này là không hợp lệ hoặc không thể thực hiện được thì các quy định còn lại vẫn còn hiệu lực. Nếu một bên không thể thực hiện bất kỳ hiệp định hoặc quyền lợi hay quy định, điều này không thể được coi là từ bỏ quyền hoặc quy định đó. Nếu không có sự đồng ý của bạn, công ty chúng tôi có thể thỏa thuận hiệp định hoặc bất kỳ quyền theo sự phân công thỏa thuận và/hoặc có trách nhiệm pháp lý.

Công ty của chúng tôi có thể sửa đổi hiệp định qua phương thức sửa đổi đăng lên trang web bất cứ lúc nào. Bạn có trách nhiệm theo dõi hiệp định. Các thay đổi bắt đầu có hiệu lực khi nó được thông báo lên trang web. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện thay đổi này thì bạn không nên sử dụng và chấp nhận các dịch vụ của chúng tôi, đồng thời thông báo cho chúng tôi qua văn bản.

TÀI KHOẢN ĐẠI LÝ CÔNG TY

MÃ ĐẠI LÝ

partnership.information.company

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN HOA HÔNG

TẢI THÔNG TIN

*Các thông tin cần giống CMT. Định dạng hình ảnh đuôi JPG, PNG với kích thước nhỏ hơn 2MB

Chính sách thỏa thuận

Điều khoản GGTRADE của thỏa thuận chỉ áp dụng cho các dịch vụ tên miền www.iggtrade.com/vi (phần dưới được gọi là “trang web của chúng tôi”), trong điều khoản thỏa thuận cách xưng “chúng tôi”, “của chúng tôi” nhằm chỉ GGtrade.Sử dụng cách xưng “bạn” , “của bạn” nhằm chỉ những người sử dụng trang web này. Thỏa thuận này được kí kết giữa bạn và GGtrade. Nếu như bạn có bất kì thắc mắc nào bạn có thể liên lạc trực tiếp với đội ngũ CS online trên sàn hoặc thông qua mail gửi đến info@iggtrade.com cho chúng tôi.

Trước khi kí kết thỏa thuận này bạn cần đọc kĩ toàn bộ thỏa thuận. Chú ý: Khi mở tại khoản trên mạng bạn tích đồng ý mục <Điều khoản thỏa thuận GGtrade>, tức là bạn đã chấp nhận (nhưng không giới hạn) các điều khoản và điều kiện của chúng tôi,chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện và GGTRADE sẽ nhanh chóng tải lên phiên bản mới nhất của thỏa thuận, khách hàng cần tự đọc để nắm bắt được các thông tin mới.

Thông qua sử dụng trang web của chúng tôi, bạn cần đồng ý với các hạn chế mỗi lần sử dụng phù hợp với điều khoản và điều kiện. Thông qua sử dụng và truy cập vào trang web của chúng tôi nó phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện sau đây, bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện sau đây được nêu trong Tuyên bố bảo mật. Nếu như bạn không đồng ý với các chính sách sau thì bạn không nên tham gia tại trang web của chúng tôi.

1.Thành viên

Hợp đồng dịch vụ có thể (theo luật pháp được áp dụng trong quốc gia) được dành cho những người tham gia vào một cá nhân hay doanh nghiệp bởi ràng buộc pháp lý. Trong các trường hợp không giới hạn các điều khoản, dịch vụ của chúng tôi không dành cho người dưới 18 tuổi hoặc những người chưa đạt tuổi hợp pháp (“chưa đến tuổi vị thành niên”).

Nếu bạn chưa đến tuổi vị thành niên bạn không nên sử dụng trang web này. Nếu bạn không đủ điều kiện, bạn không nên lập tài khoản tại web. Để tránh mọi thắc mắc, chúng tôi không đảm đương mọi trách nhiệm pháp lý đối với người chưa đến tuổi vị thành niên sử dụng các trang web hoặc sử dụng trái phép khác trên web với bất kỳ cách nào. Ngoài ra, trang web của chúng tôi chịu trách nhiệm với những người có kinh nghiệm tài chính và kiến thức tài chính đủ, đồng thời có thể thông qua trang web tiếp cận với những lợi ích và rủi ro phát sinh từ các hợp đồng tài chính thông qua việc giám định trang web.

Bạn chỉ cần phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ quyết định nào hoặc bất kỳ của các quyết định của bạn mà bạn thực hiện trong nền tảng kinh doanh web chúng tôi. Nếu không làm trái lại với các quy định trên, chúng tôi sẽ kiểm tra thẩm định đăng kí hoặc kiểm tra những kiến thức tài chính hay kinh nghiệm đầu tư của bạn mà không phải chịu trách nhiệm về pháp luật, đồng thời khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi mà tạo nên bất kỳ lợi ích, thiệt hại hoặc các khoản lỗ đầu tư bằng cách gián tiếp hay trực tiếp gây ra, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Quy định này áp dụng cho bất kì giao dịch và dịch vụ. Nếu không có các giới hạn trên, khi người sử dụng bất hợp pháp thì dịch vụ của chúng tôi không khả dụng, đồng thời GGtrade sẽ từ chối hoặc tước quyền sử dụng trang web cũng như các dịch vụ trên web.

2. Thông tin và yêu cầu

Khi đăng ký, bạn cần cung cấp một số thông tin nhất định. Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về việc bảo vệ mật khẩu và tài khoản đăng kí của bạn. Bạn cần phải chịu trách nhiệm (do việc sử dụng không đúng cách hoặc bất hợp pháp tài khoản của bạn hoặc do sơ suất) cho bất kỳ thiệt hại do bất kỳ hành động hoặc sự sơ suất của bạn gây ra. Bạn đồng ý trong quá trinh đăng kí phải cung cấp chính xác các thông tin, các thông tin chính xác có liên quan và đầy đủ về bạn. Đồng thời bạn phải đồng ý về vấn đề không giả danh người khác hay không được che giấu thân phận của bạn với GGtrade (bất kể nguyên nhân nào). Nếu như bạn đăng ký trên danh nghĩa một doanh nghiệp, bạn cần phải có quyền thực hiện các thực thể bị ràng buộc bởi thỏa thuận này. Dựa theo quá trình đăng kí theo các quy định công bố và chính sách bảo vệ bảo mật thông tin, GGtrade sẽ thực hiện nghiêm túc các thông tin mà bạn cung cấp.

3.Hiệp định dịch vụ CSKH online

<Điều khoản thỏa thuận GGtrade> phù hợp với trang web và sàn giao dịch của chúng tôi, cũng như hàng trăm loại tài sản được cung cấp từ web này, như: cổ phiếu, ngoại hối, kì hạn hàng hóa (vàng, dầu thô, đồng...), chỉ số chứng khoán trên thế giới. Trước mắt chúng tôi có cung cấp nội dung điện tử và App giao dịch, và thông qua mạng internet, điện thoại, Fax cung cấp dịch vụ giao dịch trên thị trường ngoại hối, cũng như sau này GGtrade có thể làm tăng bất kỳ tính năng sản phẩm khác cũng như nội dung hoặc dịch vụ.

4. Hạn chế pháp lý

Nếu không chịu hạn chế bởi các quy định, bạn sẽ hiểu pháp luật về hợp đồng tài chính trên thế giới không giống nhau, đồng thời bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bạn đang thực hiện đúng với bất kỳ luật, quy định hay phương châm chỉ dẫn ở nước bạn về việc sử dụng trang web. Để tránh những thắc mắc, có thể truy cập vào trang web của chúng tôi không có nghĩa là dịch vụ của chúng tôi và /hoặc hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi là hợp pháp (điều này dựa theo pháp luật, quy định và chỉ lệnh nơi bạn sống). Bạn cần thể hiện rõ số tiền vốn tại tài khoản của bạn trên GGtrade không phải là tiền từ việc buôn bán trái phép, buôn lậu hay những hành động phi pháp khác đem lại.

5. Phạm vi giấy phép

GGTRADE cung cấp cho bạn một giấy phép giới hạn, không độc quyền và không được chuyển nhượng nhập và sử dụng trang web ("Giấy phép"). Giấy phé p phù hợp vào thực tế là: bạn cần thực hiện theo điều khoản của thỏa thuận. Bạn đồng ý không bán lại bất kỳ người nào khác hoặc cho phép bất kỳ người nào khác để vào trang web, đồng thời trước đồng ý vào văn bản của GGtrade không sao chép bất kỳ tập tin nào tại trang web để nhằm bán hoặc bất kỳ mục đích nào khác.

Để nhằm tránh những thắc mắc, bạn sẽ chịu trách nhiệm và bị chế hạn không cho phép việc sử dụng các trang web (vi phạm về phần này). Bạn đồng ý rằng tất cả các thông tin sẽ được thu được trong hệ thống thông tin GGTRADE chỉ được sử dụng để hoàn tất trong phạm vi giao dịch trên trang web. Bạn cũng đồng ý không do bất cứ mục đích trái pháp luật, lạm dụng, tục tĩu, đe dọa hoặc quấy rối và phỉ báng của sự riêng tư của người khác trong khi sử dụng các tính năng kỹ thuật của truyền thông điện tử trên việc sử dụng các dịch vụ Web.

Nếu như GGtrade phát hiện những thông tin bạn cung cấp (bao gồm cả địa chỉ email) không tồn tại hay không chính xác hoặc nếu bạn không tuân thủ các điều khoản thỏa thuận và điều kiện của bất kỳ hay tất cả các quy tắc và hướng dẫn của mỗi dịch vụ thì các giấy phép được cấp sẽ bị ngừng lại. Nếu như GGtrade phát hiện ra bạn vi phạm trên sàn giao dịch GGtrade (bao gồm nhưng không giới hạn để hoàn tất giao dịch bên ngoài phạm vi của tỷ giá thị trường) thì các giấy phép được cấp sẽ bị ngừng lại.

Bạn đồng ý tự GGTRADE (có hoặc không có thông báo) từ chối tất cả hoặc một phần của các dịch vụ mà bạn đang sử dụng, đóng tất cả các giao dịch công khai đồng thời trong phạm vi dịch vụ loại bỏ và từ bỏ các thông tin và nội dung.

6. Thông báo rủi ro

Bạn đồng ý tự chịu trách nhiệm về các rủi ro có trên sàn. Khi không bị giới hạn bởi các quy định, trang web này cung cấp các dịch vụ chỉ dành cho những người tự chịu những thiệt hại về tiền vốn, hiểu được các rủi ro đồng thời là những người có kinh nghiệm trên thị trường đầu tư có rủi ro. Bạn có thể sẽ bị mất một phần hoặc toàn bộ số vốn đầu tư ban đầu, vậy nên hãy đầu tư số tiền có khả năng trong phạm vi của bạn. Bạn cần phải hiểu rõ tất cả các rủi ro liên quan với các tùy chọn nhị phân và khi có thắc mắc bạn cần tham khảo ý kiến chuyên gia tư vấn tài chính.

7. Thông tin tài chính

Với một hoặc nhiều dịch vụ mà GGtrade cung cấp, tại trang web GGtrade bạn có thể tham gia làm đại lý, nhà cung cấp hoặc đối tác ("Bên thứ ba cung cấp") một loạt các thông tin tài chính phát sinh trong nội bộ. Bao gồm nhưng không hạn chế các dữ liệu trên thị trường, báo giá và tin tức, lựa chọn các nhà phân tích và báo cáo nghiên cứu, biểu đồ và dữ liệu (“thông tin tài chính”).

Thông tin tài chính được cung cấp trên trang web không phải là lời khuyên đầu tư. GGtrade chỉ cung cấp thông tin tài chính như một loại dịch vụ. GGTRADE và các nhà cung cấp bên thứ ba của nó không đảm bảo tính chính xác, kịp thời, đầy đủ hoặc loại chính xác các thông tin tài chính và kết quả bạn sử dụng các thông tin t ài chính đem lại. Các thông tin tài chính có thể do nhiều nguyên nhân mà ltrở thành thông tin không đáng tin cậy, ví dụ, nó bao gồm những thay đổi trong điều kiện thị trường hoặc môi trường kinh tế.

GGTRADE và bên thứ ba nhà cung cấp không bị yêu cầu phải cập nhật thông tin hoặc ý kiến (bao gồm cả thông tin tài chính), đồng thời chúng tôi có thể trong bất cứ thời gian nào hay trong tình huống không thông báp cho bất cứ ai để ngắt đoạn các luồng thông tin tài chính. Bạn có trách nhiệm xác minh các thông tin trên mạng và tính khả thi của nó. Các khiếu nại phát sinh từ việc tham khảo thông tin trên các trang web hoặc các thông tin trên website do hư hỏng hoặc mất mát thì bên chúng tôi không chịu trách nhiệm.

8. Liên kết

GGtrade có thể sẽ cung cấp các trang web khác (được cung cấp bởi các bên thứ ba hoặc trang web kiểm soát). Liên kết của trang web khác không được công nhận, hỗ trợ, tài trợ hoặc tham gia vào trang web này. GGtrade đề nghị bạn nên thông qua các trang web để tìm kiếm, sử dụng hay mua bán trước nhằm đảm bảo bạn đã hiểu về những rủi ro có thể đem lại khi sử dụng trang web này. Nhưng liên kết web được cung cấp để phục vụ tiện lợi cho bạn, đồng thời bạn cần đồng ý: Bạn sử dụng hay ỷ lại vào các nội dung ứng dụng, tài sản hay dịch vụ được GGtrade cung cấp mà tạo lên các tổn thất hay thiệt hại nào thì chúng tôi không chịu trách nhiệm về pháp luật.

9. Hủy bỏ giao dịch

GGtrade có quyền từ chối hoặc hủy bỏ dịch vụ, Và vì lý do chính đáng (bao gồm nhưng không giới hạn các điều kiện sau đây) có quyền từ chối phân phối lợi nhuận cho bất cứ ai:

Nếu GGtrade phát hiện ra trên trang web bạn có hành vi bất hợp pháp.

Nếu GGtrade vì bất kỳ hoạt động của ai đó mà tạo ra thiệt hại về tài chính hoặc tiền vốn.

Nếu GGtrade phát hiện có một hay nhiều thao tác vi phạm thỏa thuận ban đầu.

10. Trách nhiệm hữu hạn

Chúng tôi cam kết đảm bảo tính liên tục của dịch vụ trên trang web. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm đang hoạt động hoặc truyền cho bất kỳ lỗi, thiếu sót, xóa bỏ, gián đoạn và các lỗi, cũng như sự cố dòng thông tin liên lạc, bị trộm cắp hoặc phá hủy hoặc truy cập trái phép hoặc thay đổi các trang web hoặc dịch vụ. Do các vấn đề kỹ thuật trên trang web, hoặc bất kỳ dịch vụ nào, bất kỳ mạng hoặc đường dây điện thoại hoặc các vấn đề trục trặc kỹ thuật gây ra bởi sự sự cố, hệ thống trực tuyến m áy tính vấn đề hoặc trục trặc kỹ thuật, máy chủ hoặc nhà cung cấp vấn đề hay trục trặc kỹ thuật, phần mềm hoặc các lỗi phần cứng hoặc lỗi kỹ thuật, hoặc bất kỳ trục trặc kỹ thuật khá c, chúng tôi không chịu trách nhiệm.

Trong phạm vi pháp luật cho phép sử dụng, việc sử dụng các trang web hoặc dịch vụ, hoặc bất kỳ nội dung của trang web hoặc dịch vụ, hay đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại trang web, hoạt động của người sử dụng dịch vụ (hoạt động trực tuyến hoặc offline) gây ra, chúng tôi đều không chịu trách nhiệm. Đối với các thiệt hại của bạn, bất kỳ giám đốc, giám đốc điều hành, nhân viên hoặc đại lý của GGtrade (Cho dù sự mất mát là có thể lường trước hoặc không lường trước được, hay sự tổn thất mà GGtrade có biết trước hay không) sẽ không chịu trách nhiệm. Sự thiệt hại bao gồm nhưng không giới hạn thiệt hại gián tiếp do việc sử dụng các trang web và các dịch vụ do thiệt hại tài sản thế chấp, những mất mát hay thiệt hại, sử dụng các trang web, các dịch vụ và các chi phí gián tiếp liên quan đến, thiệt hại tài sản thế chấp.

Sử dụng các trang web và các dịch vụ bao gồm, nhưng không giới hạn sử dụng các thông tin có hiệu lực được cung cấp bởi các trang web (như là một phần của trang web), hoặc bất kỳ quyết định đầu tư dựa trên những thông tin được thực hiện. Giới hạn trách nhiệm được áp dụng trong phạm vi thẩm quyền của các mức độ tối đa áp dụng pháp luật cho phép. Và đối với sự tích lũy của bạn không được vượt quá số tiền bạn chuyển trong trang web hoặc lưu trữ tài khoản.

11. Chương trình AML

Nghiêm cấm sử dụng: Sàn giao dịch nghiêm cấm hành động rửa tiền tại trang web này. GGtrade sử dụng các biện pháp tốt nhất để ngăn chặn hành động rửa tiền. GGtrade bảo lưu việc từ chối và/hoặc chấm dứt bất kỳ mối quan hệ kinh doanh, và hủy bỏ (không tuân thủ các yêu cầu về phòng, chống rửa tiền) theo bất kỳ thao tác nà o của khách hàng:

Các nhà đầu tư phải cung cấp các thông tin cần thiết khi đăng ký.

Tiền thu được sẽ được nộp vào tài khoản bạn đăng ký trực tuyến đầu tiên.

Khi khách hàng duy trì tài khoản qua chuyển khoản, thu nhập sẽ phân bổ cho chủ nhân của các tài khoản ngân hàng thành lập. Bạn thông qua cách này nạp tiền, khi số tiền chuyển đến GGtrade, nhà đầu tư cần đảm bảo tài khoản của bạn và đảm bảo tên chính xác cho tài khoản.

Khi tiền vốn được thông qua thẻ nạp vào, lợi nhuận sẽ được gửi đến cho tên hiện trong thẻ (thẻ dùng nạp tiền) và là thẻ đăng ký ban đầu.

Mỗi người chỉ được có một tài khoản, nếu như dùng tên giả hay cùng một người hay cùng một địa chỉ IP mở nhiều tài khoản, vậy lợi nhuận sẽ không được chuyển đến thẻ.

GGtrade có thể tùy thời gian mà yêu cầu khách hàng cung cấp thêm bằng chứng để chứng minh danh tính của mình như bản photo hộ chiếu hay tài liệu chứng minh khác, và GGtrade có thể đình chỉ việc sử dụng vào tài khoản cho đến khi chủ tài khoản cung cấp các bằng chứng cần thiết.

12. Bảo vệ

Bạn đồng ý phòng và bảo vệ công ty chúng tôi và giám đốc điều hành, giám đốc, nhân viên và đại lý, tránh bị tất cả khiếu nại, trách nhiệm, thiệt hại, tổn thất và chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn, các khoản phí luật sư hợp lý (và bạn sử dụng / vào chi phí pháp lý trang web hoặc dịch vụ liên quan), bạn vi phạm một trong các điều khoản của thỏa thuận, hoặc nếu bạn vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành.

13. Hợp đồng kỳ hạn và chấm dứt hợp đồng

Điều khoản của thỏa thuận thường không có thời gian giới hạn, nhưng công ty chúng tôi có quyền chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho của bạn. Sau khi chấm dứt, bạn sẽ không thể tiến hành giao dịch mới.

14. Lạm dụng chức năng hủy bỏ

Chức năng hủy bỏ chỉ chức năng mà nhà đầu tư có thể dùng sau vài giây sau khi thực hiện giao dịch. Nếu như nhà đầu tư khi thực hiện giao dịch sử dụng chức năng hủy bỏ vượt quá 20% lượng giao dịch sẽ bị hệ thống nhận định rằng bạn đang lạm dụng chức năng này. Một khi hệ thống phát hiện ra chức năng này thì sàn giao dịch sẽ không thực thi chức năng hủy bỏ cho giao dịch đó và tạm ngừng tài khoản của khách hàng.

15. Giao dịch bất hợp pháp

Nếu phát hiện lợi dụng chương trình hacker để sửa đổi dữ liệu, làm ngăn cản chúng tôi không thể giao dịch đối ứng với ngân hàng thượng lưu, có h ành vi xấu ảnh hưởng đến sàn giao dịch, khi bị phát hiện, GGtrade có quyền khóa tài khoản 1 bên và tịch thu các khoản lợi bất chính.

16. Các điều khoản về đối tác IB

1、Muốn tham gia làm đối tác IB bạn cần hoàn thành tìm 5 khách hàng mở tài khoản, sau đó mới ký một thỏa thuận chính thức để hưởng các mô hình giảm giá.

2、Nếu phát hiện đối tác tự mở tài khoản, vậy tổng lượng giao dịch sẽ không được chiết giảm và sẽ không được cho là đối tác IB nữa.

17. Các điều khoản khác

Dưới bất khả kháng hoặc hành vi của chính phủ hay cơ quan pháp lý, công ty chúng tôi (trong bất kỳ cách nào) không chịu trách nhiệm với bất cứ ai. Nếu bất kỳ điều khoản của Hiệp định này là không hợp lệ hoặc không thể thực hiện được thì các quy định còn lại vẫn còn hiệu lực. Nếu một bên không thể thực hiện bất kỳ hiệp định hoặc quyền lợi hay quy định, điều này không thể được coi là từ bỏ quyền hoặc quy định đó. Nếu không có sự đồng ý của bạn, công ty chúng tôi có thể thỏa thuận hiệp định hoặc bất kỳ quyền theo sự phân công thỏa thuận và/hoặc có trách nhiệm pháp lý.

Công ty của chúng tôi có thể sửa đổi hiệp định qua phương thức sửa đổi đăng lên trang web bất cứ lúc nào. Bạn có trách nhiệm theo dõi hiệp định. Các thay đổi bắt đầu có hiệu lực khi nó được thông báo lên trang web. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện thay đổi này thì bạn không nên sử dụng và chấp nhận các dịch vụ của chúng tôi, đồng thời thông báo cho chúng tôi qua văn bản.