Cách 1

1

Mở web, điền thông tin đăng nhập tài khoản, sau đó ấn [Đăng nhập];

2

Ấn [Rút tiền nhanh], nhập thông tin có liên quan sau đó ấn [Gửi] để xác nhận rút tiền. Sau khi xét duyệt thông qua, tiền sẽ về tài khoản luôn.