Thao tác

1

Mở web, điền thông tin đăng nhập tài khoản, sau đó ấn [Đăng nhập];

2

Sau khi đăng nhập vào tài khoản, nhấp vào nút [Giao dịch ngay lập tức] trong menu Giao dịch lợi nhuận ở phía bên trái của trang;

3

Chọn loại giao dịch [Cao / Thấp] hoặc [Cao / Thấp];

4

Chọn tài sản giao dịch và thời gian hết hạn;

5

Chọn hướng giao dịch [Cao] hoặc [Thấp], nhập số tiền đầu tư, nhấp vào [Giao dịch] để hoàn tất lệnh và tự động giải quyết lãi và lỗ sau khi hết thời gian.