Cách 1

1

Mở web, điền các thông tin liên quan ở giữa trang, ấn [Tạo tài khoản miễn phí] để tạo tài khoản

Cách 2

1

Mở web, ấn nút [Mở tài khoản] góc phải trên để tạo tài khoản;

2

Điền các thông tin có liên quan, ấn [Tạo tài khoản miễn phí] để tạo tài khoản.